Tūbinių kalvarijos-turinys

  • Istorinis projektas 
  • Šv. Kryžiaus kelio mažūjų koplytėlių remontas ir šventoriaus tvoros rekonstrukcija
  • Bažnyčios architektūros elementų Nukryžiuotojo atnaujinimas,  Apvaizdos akis.
  • Šv. kryžiaus XII-stoties koplyčios rūsio patalpų remontas, kriptų rekonstrukcija 
  • Šv. Kryžiaus kelio VI-sios stoties koplyčios kapinėse remontas, kapinių laiptų  ir  tvoros rekonstrukcija.

Kalvarijų_išsidestymas1822_m.jpg

Originali_koplyčia_XIV-stotis.jpg

Originali_koplyčia_I-stotis.jpg

Koplyčių_originalus_kryžius.jpg

Koplyčios_remontas_I-stotis.jpg

kalvarijos_XIV_stotis.jpg

XIV_stoties_koplyčia_po_remonto.jpg

Apvaizdos_akis._Su_klebonu_A._Genučiu.jpg

Apvaizdos_akis.jpg

Apvaizdos_akis._Su_klebonu_A._Genučiu_ir_kt.jpg

Apvaizdos Akies sugrįžimas ant bažnyčios fasado. Istorinėje  akimirkoje užfiksuoti: iš kairės Vl. Montrimas, B. Bendikas, A. Bendikas ir kan. A. Genutis, 2018 m.

Alfonsas_su_sūnėnu_Gyčiu_Bendiku_tvirtina_Apvaizdos_Akį_2018_m.jpg

Alfonsas Bendikas su brolio Tomo anūku Gyčiu Bendiku tvirtina naująją, ką tik pašventintą bažnyčios dievo Apvaizdos Akį, 2018 m.

 Apvaizdos_akis_vietoje.jpg

Koplyčia_po_remonto.jpg

 Kriptų_preliminarus_projektas.jpg

Kriptų preliminarus projektas

Kriptų_rekonstrukcija_Alfonsas_Bendikas.jpg

Po nesėkmingų pirmūjų bandymų, kriptų konstrukcijos montvimo ir mūro darbų ėmėsi Alfonsas Bendikas iš Mažeikių.

Kriptos_56.jpg Kriptos_3-1.jpg

(papildoma)