Atidengtas paminklas MOKYKLAI

Paninklas_MOKYKLAI.jpg

2020 metų Rugpjūčio 1 d. atidengtas paminklas Kiaukų k. pradžios mokyklai ir jos įkūrėjui, 1941 m. tremtimiui mokytojui Antanui Račkauskui

Šventės Kiaukuose rezultatas- facebook grupė Kiaukai-Tūbinės. Ji skirta pasidalyti šventės metu padarytomis nuotraukomis ir video medžiaga, taip pat pratęsti tolimesnius krašto istorijos tyrinėjimus.

 Svetainės struktūra

I . Į Ž A N G A

II. P R O T Ė V I A I

III. T Ū B I N Ė S

IV.  K I T I   K A I M A I

V. E M I G R A C I J A

VI. O K U P A C I J A

VII. M O K Y K L O S

Payžnio, Balsių, Obelyno, Dryžų, Šiauduvos, Tenenių, Iždonų, Laukuvos

VIII. A T G I M I M A S

IX. P A V E L D A S

 

X. K R A Š T I E Č I Ų   P A S I E K I M A I

Tautodailė

Dailininkai

Poezija

Rašytojai

* PASTABA: Kiekvieno skyriaus turinys taip pat randamas spragtelėjus svetainės lango viršutinėje juostoje esančius pavadinimus: Įžanga-Protėviai-ir t.t., arba pavadinimų nespausti tiesiogiai pasirinkant straipsnį iššokančiuose languose.