Kunigas, pranciškonas, pedagogas.
 
Tevas_Rokas.jpg
Tėvas Rokas-Petras Kažukauskas(881-1934)

Gimė 1881 metais Kastauniškėje, Šilalės rajonas.

Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnazijoje. 1897 m. įstojo į Žemaičių dvasinę seminariją Kaune, kurią baigęs studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) dvasinėje akademijoje. Tapęs teologijos magistru, 1905 m. Sankt Peterburge pašventintas kunigu ir paskirtas Palangos progimnazijos kapelionu 1910 m. perkeltas vikaru į Skuodo bažnyčią , vėliau – Krinčino (Pasvalio rajonas) parapijos klebonu. 1916 m. paskirtas Pumpėnų (Pasvalio rajonas), o 1921 m. – Darbėnų parapijos klebonu . 1926 m. rugpjūčio 26 d. įstojo į pranciškonų ordino vienuolyną. Baigęs noviciatą, 1927 m. padarė paprastus įžadus. Turėjo nepaprastai gerą atmintį, gimnaziją ir akademiją baigė aukso medaliais, mokėjo daug kalbų, vienuolyne vedė pranciškonų ordino kronikas. 1928 m. redagavo pranciškonų tretininkų žurnalą „Šv. Pranciškaus Varpelis“. 1929 m. kovo mėnesį paskirtas Troškūnų pranciškonų vienuolyno viršininko padėjėju, vėliau – viršininku. 1930 m. balandžio 27 d. Troškūnų bažnyčioje atšventė 25 metų kunigavimo jubiliejų ir davė amžinus iškilmingus vienuolio įžadus. Nuo 1931 m. lapkričio 19 d. Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolo patarėjas. 1932 m. ėjo Pranciškonų ordino gimnazijos direktoriaus pareigas , o 1933 m. liepos 11 d. paskirtas mokytoju . Pablogėjus sveikatai, gydėsi pranciškonų vasarnamyje Nemunaityje (Alytaus rajonas).

Книга_П_Кажукаускаса1-1906г.jpg

Švento Kazimiero draugijos knygelė "Krokščioniškas gyvenimo apsaugojimas" išleista 1906 m. pagal Petro Kažukausko vertimą iš lenkų kalbos

Mirė Petras Kožukauskas 1934 metų birželio 18 dieną Nemunaityje, Alytaus rajonas. Palaidotas Kretingos kapinėse. Į Kretingą parvežtas birželio 20 dieną, pašarvotas bažnyčioje, o kitą dieną palaidotas antrosiose kapinėse , priešais grafų Tiškevičių koplyčią, vienuoliams pranciškonams skirtoje kapinių dalyje.


Tėvas_Rokas-Petras_Kažukauskas_ir_jo_šeima.jpg

Tėvas Rokas-Petras Kažukauskas su savo šeima

Aleksandras_M._Belanas_protėviai_Kažukauskai.jpg

Aleksandr Belan savo protėvių Kožukauskų, kilusių iš Bytaučių k. ieškoti jau antri metai į Lietuvą atvyksta iš Maskvos. 2019 m. vasarą, Lietuvos Valstybinio Archyvo dokumentai jį atvedė į Tūbines.

Aleksandras savo atlikto tyrimo medžiagą maloniai paliko Tūbinių istorijos papildymui. Žemė iš kur kilę jo protėviai, jam labai svarbi todėl jo kelionė į Lietuvą nepaskutinė.

Atsiprašome, Kažukauskų palikuonio Aleksandro Belan iš Maskvos pateikiami dokumentai svetainėje kol kas rusų kalboje :)

Bytaučiai_Kažukauskai-6.jpgBytaučiai_Kažukauskai-4.jpg
Bytaučiai_Kažukauskai-9.jpg
Без_имени-11.jpg
Bytaučiai_Kažukauskai-7.jpg
Bytaučiai_Kažukauskai-3.jpg
Bytaučiai_Kažukauskai-5.jpg

 DSC_5435.jpg

 
Senos buvusio Brokštėnų dvaro liepos Aleksandrui kėlė prisiminimus
 
DSC_5442_1.jpg
 
Su Aleksandru apėjome Brokštėnų dvaro apylinkes, kur taip pat gyveno viena Kažukauskų gimines šaka. Keletas kažukauskų kapų radome Tūbinių kapinėse. Kita šaka gyveno Kretingoje, kur palaidotas žymus Pranciškonų kunigas Tėvas Rokas
 
69216126_2341352292770198_1583021647047163904_n.jpg
Petro Kažukausko(Tėvo Roko Kožukausko) kapas Kretingoje. Nuotrauka Jolantos Konstantinavičienės, 2019 m.

(medžiaga bus papildyta)