Kraštiečių susitikimas, 2014 m.

Tūbinės 


Kraštiečių susitikimą organizavo buvę Kiaukų gyventojai Juozas Noreika, Kristina Macikaitė Paliutienė, Jadvyga Trijonytė Musvydienė ir daugelis kitų, vienaip ar kitaip prisidėjusių

Prisiminkime susitikimo istoriją :

"Šilalės krašto žemiečiai kviečiami į Tūbines"

2014 rugpjūčio 8 d.

"Kartos keičia kartas, o tikslai tie patys ir keliai tie patys – nuo tėviškės slenksčio į didžiąją gyvenimo kelionę. Norėtume kreiptis į savo žemiečius, gimines, kaimynus, bendraklasius, gyvenančius ar gyvenusius Kiaukų, Tūbinių ir gretimuose kaimuose. Ar dar atmenate, kaip kiekvieną pavasarį puošėsi ievomis Noralis, koks šaltiniuotas ir paslaptingas tekėjo Jėrubynas, kaip linksmai prie Akmenos skambėjo gegužinės?

Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja, pirmoji Komunija Tūbinių bažnyčioje, o šalia kalnelyje amžino poilsio atgulę artimieji. Bažnyčia - vieta, į kurią ateiname su didžiaisiais egzistenciniais klausimais: Kas esu? Kam esu? Iš kur atėjau? Kur einu?

Ne kartą čia, gimtinės bažnytėlėje ieškojome atsakymų, kai reikėjo nuspręsti ar apsispręsti, kai skaudėjo ir nebuvo su kuo pasitarti. Sugrįžkime ir ateikime čia vėl, nes iš šio krašto kilę kunigai, kuriems Tūbinių bažnyčia jų dvasiniame kelyje – išskirtinė, š. m. rugpjūčio 9 d. 11 val. aukos šventas mišias už šio krašto žmones.

Po mišių planuojama aplankyti kapines, prisiminti išėjusius amžinybėn gimines, kaimynus, draugus ar pažįstamus. Po maldos ir kapinių lankymo, 13 val., Tūbinių bendruomenės namuose planuojama organizuoti susitikimą – vakaronę, prisiminti savo vaikystės ir jaunystės kaimą, susipažinti su jo dabartimi ir atrasti jį Lietuvos ir Šilalės krašto istorijos kontekste.

Tad kviečiame visus susibėgti gražiam vasaros vakarui į savo vaikystės ir jaunystės kraštą, juk mes visi nuo tų pačių upelių, prie tų pačių medžių, trumpiau ar ilgiau ėję tais pačiais gimtinės keliais."

Kvietimas kraštiečių susitikimui, kurį skelbė organizatiriai, subūrė daug buvusių ir esamų kiaukiškių, tūbiniškių ir svečių.

Nuotraukos iš Kristinos Paliutienės archyvo. Dalis nuotraukų iš Jadvygos Musvydienės rinkinio. 

Kraštiečiai5

Susitikimas prasidėjo mišiomis Tūbinių bažnyčioje.

Kraštiečių_susitikimas1.jpg

Kraštiečių_susitikimas2.jpg

Kraštiečių_susitikimas3.jpgKraštiečių_susitikimas5.jpg

Kraštiečių_susitikimas6.jpg

Kraštiečių_susitikimas4.jpg

Kraštiečių_susitikimas8.jpg

Kraštiečių_susitikimas9.jpg

Kraštiečių_susitikimas10.jpg

Kraštiečių_susitikimas11.jpg

Kraštiečių_susitikimas12.jpg

Kraštiečių_susitikimas7.jpg

Kraštiečiai7

Kraštiečių_susitikimas13.jpg

Kraštiečių_susitikimas14.jpg

Kraštiečių_susitikimas15.jpg


Artimūjų kapų lankymas

Kraštiečių_susitikimas16.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas17.jpg

Kraštiečiai4

Kraštiečių_susitikimas18.jpg

Kraštiečių_susitikimas19.jpg

Kraštiečių_susitikimas29.jpg Kraštiečių_susitikimas20.jpg

Kraštiečių_susitikimas21.jpg

Kraštiečių_susitikimas22.jpg

Kraštiečių_susitikimas23.jpg

Kraštiečių_susitikimas24.jpg

Kraštiečių_susitikimas25.jpg

Kraštiečių_susitikimas26.jpg

Kraštiečių_susitikimas27.jpg

Kraštiečių_susitikimas28.jpg

Kraštiečių_susitikimas30.jpg

Kraštiečių_susitikimas31.jpg

Kraštiečių_susitikimas32.jpg

Kraštiečių_susitikimas33.jpg

Kraštiečių_susitikimas34.jpg

Kraštiečių_susitikimas35.jpg

Kraštiečių_susitikimas36.jpg

Kraštiečių_susitikimas37.jpg

Kraštiečių_susitikimas38.jpg


Bendruomenės namuose

Darius_Trijonis_Tūbinėse_2014-08-09.jpg

Kun. Darius Trijonis atidaro šventinė susitikimo popietę pre Tūbinių bendruomenės namų

Kraštiečių susitikime, iškilminga minutė, 2014m.jpg

Kraštiečių susitikimo šventė prie Tūbinių bendruomenės namų prasidėjo sugiedant Lietuvos himną, 2014 m.

Kraštiečiai6

Kraštiečių_susitikimas8_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštiečių susitikimo dalyvius pasveikino Šilalės meras Jonas Gudauskas

Kun_Juškys_ir_kun._Darius_Trijonis_Tūbinės_2014_m.jpg

Prisiminimais pasidalijo buvęs Tūbinių mokyklos mokinys kun. Vladislovas Juškys.

Kraštiečių_susitikimas42.jpg

Kraštiečių_susitikimas58.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas50.jpg

Kraštiečių_susitikimas55.jpg

Kraštiečių_susitikimas75.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas59.jpg

Kraštiečių_susitikimas64.jpg

Kraštiečių_susitikimas86.jpg

Kraštiečių_susitikimas75.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas67.jpg

Kraštiečių_susitikimas61.jpg

Kraštiečių_susitikimas76.jpg

Kraštiečių_susitikimas77.jpg

Kraštiečių_susitikimas78.jpg

Kraštiečių_susitikimas79.jpg

Kraštiečių_susitikimas81.jpg

Kraštiečių_susitikimas82.jpg

Kraštiečių_susitikimas83.jpg

Kraštiečių_susitikimas84.jpg

Kraštiečių_susitikimas85.jpg

Kraštiečių_susitikimas52.jpg

Kraštiečių_susitikimas48.jpg

Šventės_vaisdas_prie_bendruomenės_namų_2014_m.jpg

Šventės vaisdas prie bendruomenės namų, 2014 m.

Susitikimo_akimirka_2014_m.jpg

Susitikimo akimirkoje amžiumi vyriausi kraštiečiai, 2014 08 09

Kraštiečių_susitikimas53.jpg

Kraštiečių_susitikimas54.jpg

Kraštiečių_susitikimas44.jpg

Kraštiečių_susitikimas46.jpg

Kraštiečių_susitikimas47.jpg

Kraštiečių_susitikimas49.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas45.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas40.jpg

Kraštiečių_susitikimas41.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas39.jpg

Kraštiečių_susitikimas70.jpg

Kraštiečių_susitikimas71.jpg

Kraštiečių_susitikimas72.jpg

Kraštiečių_susitikimas87.jpg

Kraštiečių_susitikimas74.jpg


Linksmoji šventės dalis buvo diriguojama J. Musvydienės ir jos pristatytų  saviveiklos kolektyvų

Kraštiečių_susitikimas13_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštietė, buvusi Kiaukų k. gyventoja Jadvyga Trijonytė Musvydienė, į susitikimo šventę atvedė ne vieną saviveiklos kolektyvą iš Tauragės.

Kraštiečių_susitikimas57.jpg,

 

Kraštiečių_susitikimas56.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas51.jpg

Kraštiečių_susitikimas88.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m15.jpg

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m14.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas3_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m17.jpg

Kraštiečių_susitikimas43.jpg

Kraštiečių_susitikimas90.jpg

Kraštiečių_susitikimas91.jpg

Kraštiečių_susitikimas92.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas93.jpg

Kraštiečių_susitikimas94.jpg

Kraštiečių_susitikimas95.jpg

Kraštiečių_susitikimas96.jpg

Kraštiečių_susitikimas1_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštiečių_susitikimas100.jpg

Kraštiečių_susitikimas98.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas99.jpg

Kraštiečių_susitikimas97.jpg

Kraštiečių_susitikimas2_Tūbinės_2014_m.jpg

 Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės6_2014_m.jpg

Geriausios vaišės pagal senovinę tradiciją prie bendrojo stalo ant pievelės.

Kraštiečių_susitikimas60.jpg

Kraštiečių_susitikimas66.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas62.jpg

 

Kraštiečių_susitikimas63.jpg

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m12.jpg

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m18.jpg

Kraštiečių_susitikimas9_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštiečių_susitikimas10_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštiečių_susitikimas4_Tūbinės_2014_m.jpg

Kraštiečių_susitikimas102.jpg

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m16.jpg

Ažuoliuko sodinimo epizodas. 

Kraštiečių_susitikimas101.jpg

Kraštiečių_susitikimas103.jpg


Kristina_Paliutienė_su_kraštiečiais_prie_buvusios_Tūbinių_mokyklos1_2014_m.jpg

Kristina Paliutienė su kraštiečiais prie buvusios Tūbinių mokyklos, 2014 m.


 Kraštiečių_susitikimo_atgarsiai1.jpgKraštiečių_susitikimo_atgarsiai2.jpgKraštiečių_susitikimo_atgarsiai01.jpg

Kraštiečių_susitikimas69.jpg

Juozas Noreika su giminaite, kraštiete Birute Valauskaite Bendikiene

Juozas_Noreika_su_kunigu_Dariumi_Trijoniu_Lietuvos_Vyskupų_konferencijosgeneralinio_sekretoriaus_pavaduotoju._2014m._rugpjūčio_9-oji_diena.jpg

Vienas kraštiečių susitikimo iniciatorių, atsiminimų apie Kiaukus autorius Juozas Noreika dėkoja kun. D. Trijoniui už pagalbą organizuojant renginį.

Kraštiečių_susitikimo_organizatorės_Kristina_Macikaitė_Paliutienė_kairėje_ir_Jadvyga_Trijonytė_Musvytienė.jpg

Kraštiečių susitikimo organizatorės Kristina Macikaitė Paliutienė kairėje ir Jadvyga Trijonytė Musvytienė


 2014 metais kraštiečių draugija išleido knygoje "Šilalės kraštas ir mokykla: Kazimiero Šetkaus atsiminimai". Knygą sudarė ir kraštiečių susitikime pristatė Lietuvos edukologijos universiteto docentas, socialinių ir edukologijos mokslų daktaras Benediktas Šetkus

Kraštiečių_susitikimas_Tūbinės_2014_m20.jpg

Šventės dalyviai Kazimieras ir Pranciškus Jurgučiai su renginyje pristatyta Kazimiero Šetkaus  atsiminimų knyga "Šilalės kraštas ir mokykla". Joje aprašytas ir mokytojo K. Šetkaus darbas Tūbinių mokykloje 1950-1953 m.