Kraštiečių susitikimas, Tūbinės, 2014m. 


Kraštiečių susitikimą Tūbinėse organizavo buvę Kiaukų gyventojai Juozas Noreika, Kristina Macikaitė Paliutienė, Jadvyga Trijonytė Musvydienė ir daugelis kitų, vienaip ar kitaip prisidėjusių

Tokių susitikimų Tūbinėse nebuvo daug, todėl

prisiminkime istoriją :

Šilalės krašto žemiečiai kviečiami į Tūbines,

2014 rugpjūčio 8 d.

"Kartos keičia kartas, o tikslai tie patys ir keliai tie patys – nuo tėviškės slenksčio į didžiąją gyvenimo kelionę. Norėtume kreiptis į savo žemiečius, gimines, kaimynus, bendraklasius, gyvenančius ar gyvenusius Kiaukų, Tūbinių ir gretimuose kaimuose. Ar dar atmenate, kaip kiekvieną pavasarį puošėsi ievomis Noralis, koks šaltiniuotas ir paslaptingas tekėjo Jėrubynas, kaip linksmai prie Akmenos skambėjo gegužinės?

Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja, pirmoji Komunija Tūbinių bažnyčioje, o šalia kalnelyje amžino poilsio atgulę artimieji. Bažnyčia - vieta, į kurią ateiname su didžiaisiais egzistenciniais klausimais: Kas esu? Kam esu? Iš kur atėjau? Kur einu?

Ne kartą čia, gimtinės bažnytėlėje ieškojome atsakymų, kai reikėjo nuspręsti ar apsispręsti, kai skaudėjo ir nebuvo su kuo pasitarti. Sugrįžkime ir ateikime čia vėl, nes iš šio krašto kilę kunigai, kuriems Tūbinių bažnyčia jų dvasiniame kelyje – išskirtinė, š. m. rugpjūčio 9 d. 11 val. aukos šventas mišias už šio krašto žmones.

Po mišių planuojama aplankyti kapines, prisiminti išėjusius amžinybėn gimines, kaimynus, draugus ar pažįstamus. Po maldos ir kapinių lankymo, 13 val., Tūbinių bendruomenės namuose planuojama organizuoti susitikimą – vakaronę, prisiminti savo vaikystės ir jaunystės kaimą, susipažinti su jo dabartimi ir atrasti jį Lietuvos ir Šilalės krašto istorijos kontekste.

Tad kviečiame visus susibėgti gražiam vasaros vakarui į savo vaikystės ir jaunystės kraštą, juk mes visi nuo tų pačių upelių, prie tų pačių medžių, trumpiau ar ilgiau ėję tais pačiais gimtinės keliais."

Kvietimas kraštiečių susitikimui, kurį skelbė organizatiriai, sukvietė daug buvusių ir esamų tūbiniškių ir svečių.

Kraštiečių susitikime, iškilminga minutė, 2014m.jpg

Kraštiečių susitikimo pradžia prie Tūbinių bendruomenės namų, Lietuvos himno giedojimas, 2014 m.

Kraštiečiai6

Kraštiečiai5

Kraštiečiai4

Kraštiečiai2

Kraštiečiai7

 (bus pratesta)

Kraštiečių_susitikimo_atgarsiai1.jpgKraštiečių_susitikimo_atgarsiai2.jpgKraštiečių_susitikimo_atgarsiai01.jpg


 

 

Senos nuotraukos iš gretimų apylinkių

 Pateikiamos 7 nuotraukos iš Vytenio ir Junonos Almonaičių knygų: "Šiaurės Karšuva" ir "Pietų Medininkai"

Laukuvos paminklas1

Talka prie Laukuvos Nepriklausomybės paminklo.


Upynos Šaulių būrys 1


Upyna pasitinka Vytautą Didyjį1

Kaltinėnu Šaulių būrys1

Tenenių Šaulių būrys1

Laukuvos styginis orkestras

Varsedžių Pavasarininkų dešimtmetis1

 

(asociatyvios nuotraukos)

Kuliamoji už jaujos

Rugių kūlimas, 1932 m.

Kūlimas2

Dumpis ir kuliamoji1