Luganeckiai, Payžnys-Žviliai

 Atsiliepė  giminė iš Maskvos, Valentino Luganeckio šeimos nariai: Liubov Luganec ir jos dukros Nadios sūnus iš pirmosios santuokos Antonas gyvenantis kartu su močiute

Liudmila_Luganec_vnuk_Anton._Moskovskaja_obl._Odincovskij_rajon_der_Časci_dom_No.5_kv._38.jpg
Moskovskaja obl. Odincovskij rajon, der Časci
Nadeždos_nuotraukos_iš_Maskvos.jpg
Valentino Luganeckio šeima, 2020 06 20
Iš kairės anūkė, (dukros Marinos duktė), jauniausioji dukra Nadia, jos duktė Vera, ir  žmona Liudmila
Vera_Nadeždos_antroji_duktė1.jpg
Veročka-šokėja
 
 Anton2.jpg
Valentino Luganeckio anūkas Antonas, dukros Nadios (Nadeždos)  sūnus.
Nadeždos_nuotraukos_iš_Maskvos2.jpg
Nadežda su dukra Vera
Nadeždos_ir_Julijos_nuotrauka_screen-shot_Maskva.jpg
Julija (Valentino dukros Marinos duktė) ir Nadežda , 2020 06 20
 
Nadeždai_siūsta_iš_kaimuko.jpg
Renata, Valentino sesers Liucijos duktė, ir Valentino sesuo Nastė, Brokštėnai, 2020 06 20
Užaugau_Lietuvoje1_1985_m.jpg

Suvenyras "Užaugau Lietuvoje", Augenijaus atvežtas Valentinui iš Lietuvos 1985 m. tebekabo ant sienos matomoje vietoje adresu

Moskovskva Odincovskij rajon, pos. Časci, dom 5 kvartira 38

 Pastaba Luganeckių istorija, kuri prasidėjo Payžnio kaime apie 1920 m. žiūrėti šiame puslapyje toliau

Payžnio kaimo vaizdai apie1950 m. ir dabar

Iš Prano B Stasės Šimutienės namelis šalia pakėvio kalno

Šimučių namelis šalia Pakėvio kalno.

Paižnis5 

Sodybos prie Yžnės iš paukščių skrydžio, 2017 m.


 Senieji Payžnio k. gyventojai 

Luganeckiai ir jų palikuonys

Nuotraukų ir prisiminimų albumas. Skirtas a.a. Petrui Luganeckiui, 30m. mirties atminimui.

Luganeck met.20

Nuotraukų albumas ir Luganeckių istorijos aprašymas atspaustas brošiūrėlėje, laukia iš ją perskaičiusių giminaičių  daugiau medžiagos, nuotraukų, prisiminimų ir istorijų.

 Petras3 

Petras Luganeckis(1919-1985) Petro gimtinė Payžnio kaimas.

Loganeckiene5 12 Juozas Luganeckas1 1

Petro Luganeckio tėvai,

Pranciška Loganeckienė Gečaitė(1895-1925) ir Juozapas Luganeckis(1892-1956)

Loganeckiene4Luganeckiene 3

Šeimos relikvija, Petro mamai, Pranciškai Luganeckienei 1920m. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos valdžios išduotas pasas. Tuo metu Pranciška buvo 25 metų ir turėjo tris vaikus: Alfonsą 6m., Petrą m. ir Joną 1m.

Luganeck met.22

Kryžius menantis Paižnio kaimą ir senasias kapines.

Anūko Vyganto Luganeckio prižiūrimoje sodyboje išlikusi vienintelė nuotrauka, primenanti Petro Luganeckio vaikystę. Petras čia, kartu su kitais Paižnio ir kitų kaimų vaikais, po pirmosios komunijos. Nuotrauka daryta prie bažnyčios šventoriaus Laukuvoje. 

Edmundas Luganeckis prisiminė tėvo pasakojimą, kad  senoje nuotraukoje, kur jo tėvas Petras dar vaikas ėjo komunijos, yra ir jo senelis, stovintis su ūsais. 

  Juozas Luganeckis1 Petriukas Luganeckis 1927 29 m

 Petro Luganeckio senelis (Juozapo tėvas). Kitoje nuotraukoje anūkas Petras 9 m

Pagyvenęs vyras su ūsais, stovintis prie medžio grupinės nuotraukos viršutiniame kairiajame kampe, pagal Petro Luganeckio prisimenamus nuotraukos komentarus, senolis  Luganeckis, Juozapo tėvas, atlydėjęs savo anūką  pirmosios komunijos(senolio vardas kol kas nežinomas).

Petras, kartu su savo tėvu Juozapu Luganeckidirbo prie senojo Žemaičių plento tiesimo darbų. Jie įamžinti  senose nuotraukose, kur Petrui buvo apie 20, Juozapui  apie 46 metus.

Kelių darbininkai Luganeckiai Petras ir tėvas Juozascentre

Petras Luganeckis sėdi ant vežimo su savo tėvu Juozapu, centre viršuje.


Palyginkime:

 Luganeckiai Petras ir tėvas Juozascentre Juozas Luganeckis1

 Petras su tėvu Juozapu apie 1936 m., šalia(nuotrauka senesnė apie 15 metų), senelis.

Sūnus, tėvas ir senelis; visų bruožai panašūs.

Santuokos dok.1


Luganeckiai 1958 m

Petras ir Anastazija Luganeckiai, apie 1958 m.


luganeckio jauno 111  Luganekiu svet.21 11
 
Petro ir Anastazijos Luganeckių santuoka 1941m
TevasMama
Mauliute Luganeck.1 Petras Luganeck

 
Tarybinių laikų gimimo liūdijimuose nurodyti Petro ir Anastazijos Tėvai. Neapsieita be klaidų. Petro mama turėtų būti Gečaitė, pagal jos pasą; Anastazijos mama turetų būti Mauliutė.

 Petro mama  Luganekiu svetainei8

       Luganekiu svetainei1  Luganekiu svetainei8 2

Luganeckai Petras ir Anastazija su savo mamomis
 
luganeckienes 00122 
luganeckienes 002333
IMG 3091 seses su baba
 
Nastes šeimamočiutės laidotuvėje 1954 m
 
 
 Onos Maulienės  laidotuvėje Anastazija, su vyru Petru Luganeckiu ir sūnum Valentinu(?).
 
 
Nastes mamos laidotuvė2 1954 m
 
Močiutės Onos Maulienės laidotuvės, 1954 m.
 
Rugiapjūte Biržų Lauke
 
Varginantis rankų darbas kolūkio laukuose Biržų Lauko kaime, apie 1960m.

Ant Vaičių piliakalnio
 
Šventinis susibūrimas ant Vaičių piliakalnio, apie 1962m.

Nastute 009 

Motinystės šlovės medaliai

Anastazijos Luganeckienės Motinystės šlovės medaliai pelnyti pasiaukojamu darbu savo šeimai. Pats vertingiausias I-ojo laipsnio (viršutinis) gautas gimus paskutiniajam dvyliktam vaikui, dukrelei Anastazijai. Pakrikštyta mamos vardu nuotraukoje matoma kartu su mama .

Iš Renatos 045 taisyta

Kartu su fotografuojančiu Edmundu, nuotraukoje būtų visa Anastazijos ir Petro Luganeckių šeima, apie 1962m.

Luganeckiu seima  

Luganeckių šeima apie 1963m.

Vyganto nuotr43
 A. Luganeckienės ekskursija Vilniuje.
Nastes mama
  A. Luganeckienės ekskursija Kaune prie Vytauto Didžiojojo karo muziejaus.
 Mamuks 
Mamuks1

Vyganto nuotr42

Biržų Lauko pradinė mokykla, kurią lankė ijaunesnieji Petro Luganeckio vaikai. Nuotraukoje mokiniai su savo mokytoja Perminiene.

Nastes nauj 100 11 

Moksleiviai Biržų Lauko pradinės mokyklos klasėje. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės Juozas Luganeckis.

Augenijaus Nastutė1 

Nastutė2 

Anastazijos Luganeckytės klasė, 1966m

Untitled 5

 rtyh 

Anastazija su mama.

Augenijaus Nastute 

Augenijaus kt 007hvjv 

Anastzija prie sodybos ir paauglystėje krečiant vestuvių išdaigas.

 luganeckio jauno 119 

Anastazija priekyje, kartu su seserimis ir broliu, apie 1964m.


lknblkjh 

Nastenka prie radijos1 

Nastutė6 

Vyganto nuotr14

lugan redos tais 112126131313 

Mergaičiu ketvertukas2
 
Untitled 3
Redos nuotraukos 001nnnn  luganeckienes 003vhjghgg   

 Luganeckia 026fhj Nastes nauj 023 

Nastuks

Nastutele 

Vyganto nuotr17 

Valent seima

Luganecku Marytes 013vbnnvbmvhjm

Valentino šeima

Valentino vestuvė Maskvoje

Valentino vestuvė Maskvoje2

Vyganto nuotr37

Valentin1

Valentin

luganeckio jauno 120


Vyganto nuotr31

Vyganto nuotr44 Tevas su Danute 

maskvv tais

Patranka Caras trtyrtyrty1111

Vyganto nuotr12

Vyganto nuotr41

Luganekiu svet.16 

 Luganeckiai prie jūros

  Vyganto nuotr48

Vyganto nuotr11

Iš Renatos 0391111

 Luganekiu svet.15

Luganekiu svet.14

 Redos nuotraukffg

Danutė

Luganecku Marytes 003fgnfgnfgncgncgn

Redos nuotraukos 010fdgdf 
Redos nuotraukos 009

Maskv 

balius


scanfoto 003

Luganekiu svet.23

Luganekiu svet.25


Luganekiu svet.22 

Luganekiu svet.24


Luganekiu svet.28 

Bendikai ir Lyganeckiai

Augenijaus kt 073hjk

Luganeckienes sesers Lukošienės laidot. giminė

Luganeckių Laidotuvių keliai1

Nastia

luganeckienes 0116666 Redos nuotraukos 002bjhjk 

Liusia luganeckienes 006cghfg 


luganeckienes 011hhgg juozas 
Alius luganeckienes 011gfhjjj 4 broliai ir 5 seserys iš gausios Luganeckių šeimos išskrido iš gimtūjų namų  

Luganecku Marytes 007ghjghjgh

Luganecku Edmo ir Marytes vestuve2

luganeckio jauno 13311

Luganecku Marytes 010jhjhjkjhkl

Danutė su Česiumi vestuves

 Danutė su Česiumi vestuvių dieną1 

Luganecku Marytes 026vhmgh

Luganecku Marytes bgjfghfggggggggggggggggggg

luganeckio jauno 141

Vyganto nuotr53 

Redos albumo3

Vyganto nuotr.4 Vyganto nuotr.5 

 IMG 3680ftufj 

Vyganto nuotr.6

Edmas 

vaikai11

 Liusia Renata

Iš Nijolės su Rita1

Renatuko svet1

Vyganto nuotr8

Luganekiu svet.18

Močiutė kaime su anūkais
 
Senelis priima Rita Diana Renata ant visos eilinės vasaros11,
Nijole bityne1
 
Pranas žvejyboje

 5

Vyganto nuotr29

 luganeckio jauno 13511 
Renatuko ces
Nijolė Pranas Rita ir Andrius

Iš Renatos 0175555 
IMG 36991212ghyjfgh

Iš Redos 2016 01 05 007gyfyju 
Iš Redos 2016 01 05 002gkhukg
 
Iš Redos uošviai petro uniforma 
 
  
Vyganto nuotr22
 
 
 Vyganto nuotr27
Luganeckiu Redos uošvija 
 
Vyganto nuotr30
Redos albumo 1 
ghjfgjfujfyujfyu
 
 Iš Redos 2016 01 05 006
Iš Redos 2016 01 05 014bnmb
 
 
Baba su Vygantu ir kt
 
Iš Nijolės po 2016 03 31 054
 
Vyganto nuotr20
 
 
Palangoje1

Vyganto nuotr.2 
Vyganto nuotr16
Nijole su Rita
Iš Renatos 04378787
 
Andriuxa

Nijolė su Rita kaime 
Rita Maskvoje1
 
Iš Renatos 0111616
renatos12

is renatos baba323 
Iš Renatos 020155


renatos1222243366 
Iš Renatos 003188vnbvn
Iš Renatos 040

Iš Renatos 041

renatos1222
 
Iš Nijolės po 2016 03 31 05211111
 
Taisyta2
  
luganeckio jauno 13211 
Liusia
 
Luganekiu svet.26
 
Renatos vestuvės1
 

gedulo

Petras Luganeckis (1917-1985)

Laidot1 

luganeckio laidot

 
Luganekiu svetainei9
 
Nijoles Ritos albumo 017lmnlkn
 
Nijoles Ritos albumo 011jhvmb
 
9 
Iš Nijolės po 2016 03 31 060ghjgfh
 
as su mociut2 
susitik
 
Luganeckiu susitikimas 1
 
Luganeckiu susitikimas 2
Susitikimas Luganeckineje 10
 
Giminės susitikimas Luganeckinėje Žvilių kaime 2001 metais.

Šie metai buvo lemtingi mamai, senelei ir prosenelei Anastazijai Luganeckienei.
2001 gruodžio 10 diena  šioje žemėje buvo paskutinioji.

 Iš Renatos 027112233 Iš Renatos 0349999

gedulo bab

Anastazija Luganeckienė (1920 - 2001)

anukai laid

laidot mam kt 32719388911

laidot mociut1 

photo 4

photo 1

Gimtoji sodyba, kurioje prabėgo vaikystė ir jaunystės metai , visada bus vieta, kur smagu sugrįžti vaikams, anūkams  ir proanūkiams. 2015 m liepos mėnuo.


photo 2

Paminėjimas

2015 07 05 diena, Šilalė.

Luganeck met.18 

 Šią paminėjimo dieną 19 val. Šilalės bažnyčioje buvo laikomos mišios už Petrą Luganeckį, ir už visą Luganeckių giminę

Luganeck met.13

Susirinkę kapinėse, tylos minute pagerbėme išėjusius ir padegėme žvakutes ant senolių o taip pat ant visų Luganeckių kapų Šilalės kapinėse.

Luganesk. paminklai2 

Luganesk. paminklai1

Luganesk. paminkla4 

Luganeck met.14

Vaikai Tūbinėse

Liucijos Luganeckytės Gestautienės kapas Šiaulių m Ginkūnų kapinėse

Liucijos Luganeckytės Gestautienės kapas Šiaulių m. Ginkūnų kapinėse, 2015m

Danutės Juškevič kapas

Danutės Luganeckytės Juškevičienės kapas Kaltinėnų kapinėse, 2015m

Petro Klapatausko kapas

Petro Klapatausko šeimos kapas Kaltinėnų kapinėse.

Luganeck met.12

Bendra paminėjimo dalyvių nuotrauka bažnyčios šventoriuje po mišių(dalies paminėjimo dalyvių šioje nuotraukoje nėra).

Luganeck met.21

Luganeck met.4

Luganeck met.3

Luganeck met.2

Luganeck met.1

Luganeck met.23

Luganeck met.8

Petro Luganeckio, neeilinės nuovokos ir sugebėjimų, tėvo ir didelės šeimos maitintojo, 30-ties metų mirties paminėjimas, pamokanti jo gyvenimo istorija, reikalinga mums gyvajai giminės kartai, reikalinga mūsų atžaloms, kad galėtume iš šios istorijos pasisemti gyvenimo išminties.

Luganecko papildymas1

Luganecko papildymas7

Augenijaus Nastutė3 Astutė Nika1 Nikute s

Nastutė, Astutė ir Nikolė... 

Luganecko papildymas6 

Trys sesikės. Nijolė atvykusi iš Airijos Newri miesto, 2013 m.

Luganecko papildymas4

Trijų seserų susitikimas, 2013 m liepa.

Danutės mirties metinės3 2016m

IMG 3114

Danutės mirties metinės Naujojoje Kaltinėnų bažnyčioje

Danutės mirties metinės6 2016m

Mišios bažnyčioje, nuoširdūs žodžiai kapinėse ir gražios giesmės gedulingų pietų metu, priminė skaudžią netektį šeimoje. 

Danutės mirties metinės8 2016m sausio 9 oji

Danutės mirties metinės 2016m

Danutės mirties metinės, 2016m sausio 9 d

Danutės mirties metinės2 2016m

Danutės mirties metinės7 2016m sausio 9 oji

Danutės mirties metinės5 2016mEdmas su proanūke Gabriėle 2015m gruodzio 26d

Edmundo susitikimas su pirmąja proanūke Gabriėle. Kalėdos, 2015m gruodžio 26d

2015m gruodzio 27d

Niekas neįtarė, kad kita diena, 2015-ūjų metų gruodžio 27-oji Edmundui jau nebeišauš. Užuojauta didelei Edmundo šeimai, artimiesiems.Dar viena netektis

Nijolė Valeckienė1953 20161

Nijolė Valeckienė(1953-2016)

Blogasis periodas giminėje prasitesė dar viena nelaime. Toli nuo gimtūjų namų, gyvenimo naštos neatlaikė dar viena mums artima siela. 

2016 03 31 d. šį pasaulį paliko sesuo, mama ir močiutė Nijolė Valeckienė. Pragyvenusi gana margą gyvenimą, Nijolė niekada nestokojo nuoširdumo ir meilės artimiesiems. Dėl šios priežasties visi dar ilgai širdyse nešiosime skausmą ir tuštumą. 

Viena iš šeimos švenčių, kurią Nijolė savo gyvenime būtinai prisimindavo -gimtadienis. Šia proga, jaudinančius vaikų palikėjimus savo mamai, pasakytus prieš daug metų randame ir Nijolės albume, Šiauliuose, kur Nijolė pragyveno daug metų.

 Iki eilinio 63-ojo gimtadienio šiemet, Nijolei pritrūko vos dviejų savaičių.

Paminklas Nijolei

Paminklas Nijolei Valeckienei(1953-2016) Newri miesto(ŠA) kapinėse.

Andriaus Valeckio nuotrauka, atsiūsta iš Šiaurės Airijos 2016 metų gegužės pirmają, motinos dieną.

Šią dieną Kaltinėnų bažnyčioje vyko ir mišios už Nijolę, 30-ties dienų mirties minėjimas.

Nijolei mišios 2015 05 01 Kaltinėnuose

Reda ir Nastutę 2016 05 01

Iš 9 vaikų, užaugusių didelėje Luganeckių šeimoje, likome tik dviese. Metai buvo tikrai negailestingi.

Užjaučiame sesikes, prisiminkime, vasaras ir pasibuvimus Luganeckinėje, viską kas riša mus ir mūsų vaikus.

Redos sodyba 2016 m

Redai 60 metų

Redai 60 metų.

Buvusių Payžnio k. gyventojų Pranciškos Luganeckienės Gečaitės(1895-1925) ir Juozapo Luganeckio(1892-1956) sūnui

Petrui Luganeckiui ir jo žmonai Anastazijai Mauliūtei 2020 m.

sukanka 100 metų 

Luganeckiams_100_metų1.jpg 

 Nuotraukos centre Anastazija ir Petras Luganeckiai. Viršuje gyvenamasis namas kurį Petras Luganeckis pastatė Žvilių k. netoli Šilalės 1960 m. Šiame name užaugo 9 vaikai: 5 seserys ir 4 broliai. Giminės vinjetė padaryta  Luganeckių anūkės

Edmundo ir Marytės Luganeckių dukros 

JOVITOS LUGANECKYTĖS FREIMONTIENĖS 45 MEČIUI

Jovitos_balius_2020_02_15.jpg

JOVITOS LUGANECKYTĖS FREIMONTIENĖS 45 M. JUBILIEJUS, ŠIAULIAI, 2020 02 15 d.
Nuotraukoje iš kairės Luganeckių dukra Nastė Luganeckytė Bendikienė, Marytė Luganeckienė(Petkutė) Edmundo Luganeckio žmona, jos  dukra Jovita Freimontienė,  anūkės Kornelija Mačernienė ir Karolina Pociuvienė, dešinėje dukra Loreta. 

O prieš 20 metų buvo taip 

Lina_Rita_Jovita_Vilma_Asta_2000_m_rugpjūtis2.jpg 

 Vienoje pirmūjų Jovitos darboviečių - Nastės siuvykloje, Lina, Rita, Jovita, Vilma, Asta,  Šiauliai, 2000 m. rugpjūtis.


 Šiemet yra daugiau jubiliejų Luganeckių giminėje

40_metų_kartu-_svetainei.jpg

Augenijaus  ir Nastės Luganeckytės Bendikų bendro gyvenimo 40-metis, 2020 0 26 


 2020 m. vasario 18 d.

Nastės_60-metis1.jpg

S V E I K I N A M E  B U Č I U O J A M E 

M Y L I M E !

Gandrai sodyboje gyvena jau daug metų 

Sodyba Luganeckio 2015 m .JPG 

Luganeckių sodyba, laukia nesulaukia gyventojų, 2015m