Petras_Gumuliauskis_su_Povilu_Drukteiniu_ir_Tūbinės.jpg

Tūbinėse

Laisvės kovų dalyviai: Petras Gumuliauskas(pirmas iš dešinės) ir Povilas Drukteinis(viršuje pirmas iš dešinės) su Tūbinių bendruomene, apie 1948-50 m.

Petras_Gumuliauskas-rezistencinio_pogrindžio_dalyvis_politinis_kalinys.jpg

Petras Gumuliauskas-Laisvės kovų dalyvis-ryšininkas, politinis kalinys

Temir-Tau_Kazachija_Naujieji_1955_m.jpg

Naujūjų metų sutikimas Temir-Tau lageryje, Kazachijoje. Petras Gumuliauskas nuotraukoje antras iš kairės, 1954 m

Temir_Tau_lageris_Naujieji_iš_P._Gumuliausko_albumo1954.jpg

Temir_Tau_lagerio_ligonineje_apie_1954.jpg

Draugą_trentinį_Alfonsą_Intoje_aplankė_draugas._Nuotrauka_Petrui_į_Temirtau_šia_džiugia_proga_Inta_1956_01_15.jpg

Draugą tremtinį Alfonsą Intoje aplankė draugas. Nuotrauka iš Intos Petrui Gumuliauskui į Temirtau, Kazachijoje šia džiugia proga, 1956 01 15

Kelpšų_šeima_tremtyje_nuotrauka_siūsta_P._Gumuliauskui_1954_m.jpg

Petrui nuo Kelpšų, Šamasovas, Sibiras. "Gal tenai šaltas kapas slėgs mus svetimame krašte, bet šis mažas atvirukas primins Jums mus visada", 1954 10 17. Gausi Juozo Kelpšos šeima: tėvai ir  7 vaikai: Vacys,Juozas,Benjaminas, Klemensas, dukros Valerija, Nastė, Stefanija visi kas tuo momentu buvo namuose buvo suimti ir  išvežti į Sibiro tremtį. Sūnus Bleslovas, apsivedęs Gumuliauskaitę ir jau gyvenęs Tūbinių k. šio likimo išvengė. Nuotraukoje nesimato greičiausiai Klemenso kuris tremtyje nepatikslintais duomenimis buvo išvežtas  į Timiriazevskio gv., Tomsko sr.,, SSRS

 Petrui_nuo_Kelpšų_Šamasovas_Sibiras._Gal_tenai_šaltas_kapas_slėgs_mus_svetimame_krašte_bet_šis_mažas_atvirukas_primins_Jums_mus_visada_1954_10_17.jpg

Kelpšų šeimos buvusios tremtyje, Šamanovo k. Dolgij Mosto (d. Abano) rajone, Krasnojarsko krašte, RSFSR nuotrauka siūsta P. Gumuliauskui į Temir -Tau lagerį, Kazachijoje, gauta 1954 11 15

Ilgai_lauktas_susitikimas_po_10_m_lagerio._Laisvės_kovų_dalyviai_Povilas_Drūkteinis_ir_Petras_Gumuliauskas.jpg

 Ilgai lauktas kaimynų susitikimas po 10 kalinimo metų. Laisvės kovų dalyviai Povilas Drūkteinis ir Petras Gumuliauskas, apie 1960 m.

Povilas_Drukteinis_dešinėje_patarnaudavo_mišioms_ir_laidotuvių_procesijose._Kaireje_stovi_Stasys_Trijomis_klebonas_J._Kusas_apie_1960_m.jpg

Povilas Drukteinis dešinėje patarnaudavo mišioms ir laidotuvių procesijose. Kaireje stovi Stasys Trijomis, klebonas J. Kusas, apie 1960 m.

Petras_Gumuliauskas_prie_Tūbinių_paminklo1.jpg 

Nuotrauka atminimui, prie Tūbinių Nepriklausomybės paminklo, grįžus iš tremties, apie 1960 m.

Petras_Gumuliauskas-rezistencinio_pogrindžio_dalyvis_politinis_kalinys1.jpg

Petras Gumuliauskas, Laisves kovų dalyvis, politinis kalinys

Petras_Gumuliauskas_Laisvės_kovų_dalyvis1.jpg

Genocido_ir_Rezistencijos_Tyrimo_Centras.jpg  

Petro_Gumuliausko_Laisvės_kovų_dalyvio_pažymėjimas_2329.jpg Petro_Gumuliausko_Laisvės_kovų_dalyvio_pažymėjimas1.jpg

Lietuvos gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras. Petro Gumuliausko Laisvės kovų dalyvio pažymėjimas Nr. 2329.

P._Gumuliausko_laisvės_kovų_dalyvio_paskutinė_kelionė_Tūbinių_kapinėse1.jpg

P. Gumuliausko, laisvės kovų dalyvio paskutinė kelionė Tūbinių kapinėse su Lietuvosir tremtinių sąjungos vėliavomis.

 Rimantas_Gumuliauskas.jpg

Petro Gumuliausko sūnus Rimantas  dalyvauja paveldo saugojimo akcijose kartu su bendruomene.