Mokytojo K. Šetkaus prisiminimai ir apie Tūbines 

Kazimieras Šetkus Tūbinėse 1951 m

 K. Šetkus(1927-2016), 1951 m.

K. Šetkus gimė 1927 m. liepos 23 d. Šilalės valsčiaus Deblių kaime. Baigęs Vaičių pradžios mokyklą ir Šilalėje penktą skyrių, toliau mokėsi Šilalės gimnazijoje.

Svajonę tapti kunigu, klebonas Pr. Bagdonas patarė atidėti vėlesniam metui, o architektūros studijoms dėl politinių motyvų nei Kauno, nei Vilniaus universitetų mandatų komisijos neleido laikyti netgi stojamųjų egzaminų. Šilalės valsčiaus švietimo skyriaus vedėjui K. Vašeikiui tarpininkaujant, Kazimieras Šetkus įsidarbino Tūbinių pradinės mokyklos mokytoju. Po metų mokyklą reorganizavus į septynmetę, K. Šetkus buvo paskirtas jos vedėju.

Kazimieras Šetkus su savo klase Tūnių septinmetėje mokykloje 1951 m

Mokytojas K. Šetkus su klase Tūbinių septinmetėje mokykloje, 1953 m.

K. Šetkus mokė matematikos, fizikos, braižybos, piešimo, kūno kultūros. Nuo 1954 dirbo Stungaičių septynmetėje,  Šakėnų pradinės mokyklos vedėju., nuo 1971 m. Varsėdžiuose. Vėliau paskirtas Vytogalos pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju.

K. Šetkus garsino Vytogalos vardą, domėjosi jos istorija. Su Klemensu Lovčiku ir sūnumi Benediktu išleido knygą „Vytogala“išleido autorinę atsiminimų knygą „Ką išsaugojo atmintis“. 2014 metais kraštiečių draugijos išleistoje knygoje "Šilalės kraštas ir mokykla: Kazimiero Šetkaus atsiminimai" kurią sudarė, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, socialinių ir edukologijos mokslų daktaras Benediktas Šetkus, randame įdomios medžiagos ir prisiminimų apie karo ir pokario meto Tūbines ir Tūbinių mokyklą. 

Už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, leidybą, pastangas saugoti ir puoselėti kraštotyros paveldą apdovanotas Šilalės Savivaldybės apdovanojimais: „Pagarbos lašu“ (2008) ir „Auksine gile“ (2012).

Informacija apie mokytoją K. Šetkų paruošta pagal Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, rajono pedagogų ir kraštotyrininkų nekrologą, 2016 m.


 

 K. Šetkaus atsiminimai knygose "Šilalės kraštas ir mokykla" ir "Vytogala"
Šetkus-Šilales_krastas_ir_mokykla.jpg

Šetkus-Vytogala.jpg